Zorgprisma

Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen

Welkom bij de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen

De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (MVH) is een product van Vektis. De Monitor geeft inzicht in hoe het voorschrijven van medicatie van huisartsen zich verhoudt tot de NHG-standaarden en de landelijke gemiddelden.

De MVH is ontwikkeld in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Voor de Monitor ontwikkelt en beheert IVM de indicatoren. Vektis berekent de indicatoren op basis van declaratiegegevens van apotheken van alle zorgverzekeraars.

Toegang

De informatie op de Monitor is uitsluitend toegankelijk voor gemachtigde medewerkers van zorgverzekeraars en zorgverleners.

NB: Maak uw browser compatibel, voor optimaal gebruik van Zorgprisma.

Inloggen voor de zorgverlener

De machtiging voor zorgverleners is geregeld via het VECOZO-certificaat (SSO). Voor het aanvragen van een certificaat neemt u contact op met VECOZO op VECOZO.nl.

Inloggen zorgverleners

Inloggen voor de zorgverzekeraar

De toegang voor medewerkers van zorgverzekeraars wordt door Vektis georganiseerd via Zorgprisma. Voor registratie en inloggegevens mailt u naar zorgprisma@vektis.nl.

Inloggen zorgverzekeraar